Hundepensjonat

Priser ved Rana Hundesenter 2018

Hundepass i pensjonatet

1 hund pr påbegynte dag                                  340 

2 hunder pr påbegynte dag                              440

3 hunder pr påbegynte dag                              540

Dagspass                                                             200.- 

Tillegg løpetid pr dag                                          50.-

Tillegg for henting/levering utenom åpningstid    150.-

Alle priser er inkl 25% mva

¨

Døgnpris inkluderer enerom, mat 2 ganger daglig, stell og lufting etter aktivitetsbehov. Normalt sett flere slipp i luftegården pr dag, hvor hundene får løpe løse

Tilleggstjenester


Tilleggstjenester for gjester ved Rana hundesenter 

Tyggeaktivisering                               15.-

Lekeaktivisering                                 25.-

Treningstur i terreng ca 30 min      150.-

Kloklipp                                               200.-

Vask, klipp, og annet stell av hund prises etter avtale

 

Treningsopphold avtales ut fra treningsmengde og varighet på opphold, ta kontakt for prisoverslag

 

Vilkår for opphold

Vaksinasjon

Hunder som skal på opphold ved Rana hundesenter SKAL ha et oppdatert vaksinasjonsprogram, dvs ikke lengre enn 1 år siden forrige vaksinasjon. Er du i tvil om din hund er innenfor reglementet må du gjerne ta kontakt med oss, eller forhøre deg med din veterinær. Vi tar ikke inn hunder som ikke har gyldig vaksinasjonsbevis/attest fra veterinær, eller er vaksinert i forhold til ovenstående betingelser.

 

Avbestilling

Avbestilling av opphold må skje senest en uke før ankomstdato, hvis ikke belastes kunden 50% av oppholdet og de bestilte tjenestenes totalsum. Ved avbestilling samme dag, eller ved manglende oppmøte, belastes kunden 100% av totalsum ved fakturering. Vi reduserer ikke pris på opphold hvor eier velger å hente sitt dyr før avtalt tid.

 

Priser

Alle priser er inkludert 25% mva. og gjelder per påbegynte dag. Har du flere enn tre hunder eller ønsker langvarig opphold gir vi deg gjerne et pristilbud ved forespørsel.

 

Betaling

Alle opphold betales kontant ved levering av hunden, vi godtar kun betaling med kort eller kontanter. Gebyrer for avbestilling eller ikke oppmøte til bekreftet opphold betales kontant eller faktureres i etterkant.

 

Sykdom

Dersom din hund blir syk eller skadet under oppholdet vil vi kontakte deg som eier umiddelbart. Om vi ikke får tak i deg og vurderer det slik at hunden trenger veterinærtilsyn, vil vi gjøre hva som er best for hunden.

Om veterinær skulle finne det nødvendig av dyrevernsmessige årsaker å avlive dyret vil også dette utføres, og belastes eier.

Rana Hundesenter fraskriver seg juridisk og økonomisk ansvar om dyret pådrar seg skade eller smittsom sykdom under oppholdet.

 

Eget utstyr og mat

Kunden kan selv medbringe eget fôr, leker eller annet utstyr dere mener kjæledyret har behov for. Vi gjør oppmerksom på at de som tar med personlige leker, tepper og utstyr til oppholdet gjør dette for egen regning og risiko. Ødelagte leker og utstyr erstattes ikke av Rana hundesenter. Det er heller ingen reduksjon i pris selv om eget fôr medbringes.

 

Aggressive hunder

Rana hundesenter ønsker ikke å ta i mot hunder som viser aggressjon, hverken mot andre hunder eller mennesker. Dersom vi opplever din hund som for aggressiv for oppholdet, vil du bli kontaktet og anmodet om å hente hunden snarest. Hvis personalet ved Rana hundesenter blir bitt og skadet av din hund, skal alle kostnader dekkes av hundeeier.

 

Bur og lufting av hundene

Ved Rana hundesenter er både innendørs burrom samt utendørs luftegårder gjerdet inn med elementer og gjerder på 1,8m høyde. Din hund vil få tilbud om å løpe fritt i vår luftegård såfremt du kan garantere for at hunden ikke klatrer/hopper over gjerdet.

Dersom du ikke vil at din hund blir luftet sammen med andre hunder, er det viktig at du gir oss beskjed om dette, slik at vi kan ta hensyn til dette.

 

Løpetid

Tisper med løpetid kan tas i mot på avtale, mot et tillegg i prisen. Dersom en tispe får løpetid under oppholdet vil gebyret etterfaktureres fra den dagen løpetiden startet.