Hundepensjonat

Priser ved Rana Hundesenter 2022

1 hund pr påbegynte dag                                   355.- 

2 hunder pr påbegynte dag                                455.-

3 hunder pr påbegynte dag                                555.-

(ved flere hunder forutsetter prisen at hundene bor sammen)

.

Dagspass                                                           240.-  
(+100.- ekstra pr hund)

Tillegg løpetid pr dag                                           50.-

.

Tillegg for (avtalt) henting/levering utenom åpningstid    850.-

Alle priser er inkl 25% mva

¨

Prisene settes pr påbegynte dag, altså fra og med leveringsdato til og med hentedato.

Pris inkluderer enerom, mat 2 ganger daglig, stell og lufting etter aktivitetsbehov.

Tilleggstjenester


Tilleggstjenester for gjester ved Rana hundesenter 

Tyggeaktivisering                                    20.-

Lekeaktivisering                                      35.-

Treningstur i terreng ca 30 min                150.-

Kloklipp                                                 230.-

Vask av hund                                         fra 300.-

 

Vilkår for opphold

Vaksinasjon

Hunder som skal på opphold ved Rana hundesenter SKAL ha et oppdatert vaksinasjonsprogram, dvs ikke lengre enn 1 år siden forrige vaksinasjon. Er du i tvil om din hund er innenfor reglementet må du gjerne ta kontakt med oss, eller forhøre deg med din veterinær. Vi tar ikke inn hunder som ikke har gyldig vaksinasjonsbevis/attest fra veterinær, eller er vaksinert i forhold til ovenstående betingelser. Vi står fritt til å avvise hunder som ikke har oppdatert vaksinasjon ved mottak.

 

Avbestilling

Avbestilling av opphold må skje senest en uke før ankomstdato, hvis ikke belastes kunden 50% av oppholdet og de bestilte tjenestenes totalsum. Ved avbestilling samme dag, eller ved manglende oppmøte, belastes kunden 100% av totalsum ved fakturering. Vi reduserer ikke pris på opphold hvor eier velger å hente sitt dyr før avtalt tid.

 

Priser

Alle priser er inkludert 25% mva. og gjelder per påbegynte dag. Det vil si at du betaler fra og med oppmøtedato, til og med hentedato. Det gis ikke rabatt ved sen levering eller tidlig henting. Har du flere enn tre hunder eller ønsker langvarig opphold gir vi deg gjerne et pristilbud ved forespørsel.

 

Betaling

Alle opphold betales med kort eller kontant ved levering av hunden. Gebyrer for avbestilling eller ikke oppmøte til bekreftet opphold betales kontant eller faktureres i etterkant.

 

Sykdom

Hunden skal ved innlevering ikke vise tegn til sykdom, være normalt ren og helt fri for utøy og parasitter. Vi tar ikke i mot hunder med smittsomme sykdommer. Hunder med ikke smittsomme sykdommer er normalt ikke noe problem, men dette kan gjerne avklares på forhånd.  Har hunden din allergi ønsker vi at du skriver en liste over hva den er allergisk mot når den leveres (til hvert opphold) slik at vi kan ta hensyn til dette ved fôring og utdeling av godbiter og snacks.

Dersom din hund blir syk eller skadet under oppholdet vil vi kontakte deg som eier umiddelbart. Om vi ikke får tak i deg og vurderer det slik at hunden trenger veterinærtilsyn, vil vi gjøre hva som er best for hunden.

Om veterinær skulle finne det nødvendig av dyrevernsmessige årsaker å avlive dyret vil også dette utføres, og belastes eier.

Rana Hundesenter fraskriver seg juridisk og økonomisk ansvar om dyret pådrar seg skade eller smittsom sykdom under oppholdet.

 

Eget utstyr og mat

Kunden kan selv medbringe eget fôr, leker eller annet utstyr dere mener kjæledyret har behov for. Vi gjør oppmerksom på at de som tar med personlige leker, tepper og utstyr til oppholdet gjør dette for egen regning og risiko. Ødelagte leker og utstyr erstattes ikke av Rana hundesenter. Det er heller ingen reduksjon i pris selv om eget fôr medbringes.

 

Aggressive hunder og unnvikende atferd

Rana hundesenter ønsker ikke å ta i mot hunder som viser unnvikende og/eller aggressiv atferd, verken mot andre hunder eller mennesker. Dersom vi opplever din hund som uegnet for oppholdet, vil du bli kontaktet og anmodet om å hente hunden snarest. Hvis personalet ved Rana hundesenter blir bitt og skadet av din hund, skal alle kostnader dekkes av hundeeier. 

Bur og lufting av hundene

Ved Rana hundesenter er både innendørs burrom samt utendørs luftegårder gjerdet inn med elementer og gjerder på 1,8m høyde. Din hund vil få tilbud om å løpe fritt i vår luftegård såfremt du kan garantere for at hunden ikke klatrer/hopper over gjerdet.

Dersom du ikke vil at din hund blir luftet sammen med andre hunder, er det viktig at du gir oss beskjed om dette, slik at vi kan ta hensyn til dette.

 

Løpetid

Tisper med løpetid kan tas i mot på avtale, mot et tillegg i prisen. Dersom en tispe får løpetid under oppholdet vil gebyret etterfaktureres fra den dagen løpetiden startet.

Sosiale medier

Dersom du ikke ønsker at din hund skal avbildes/filmes og deles på sosiale medier må du gi oss beskjed om dette ved booking og levering

Totalsum:
    Til kassen